EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Yapısı

E.Ü. EBİLTEM-TTO'nun üniversite ve sanayiye yönelik görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmek amacıyla oluşturulan, konularında deneyimli uzmanların yer aldığı, her biri kendi içinde bağımsız ancak aynı hedefe yönelik çalışan birimler, değişim ve gelişmeleri sürekli izleyerek değerlendirmekte, karşılaşılan sorunlara özgün çözümler üretmekte, bölgenin ihtiyaçlarındaki değişimi yakından izleyerek kendini geliştirmektedir.

E.Ü. EBİLTEM-TTO, faaliyetlerini kurumsal bir yapı altında:

  • Ekosistemin gereksinimlerine uygun olarak oluşturduğu dinamik birimlerle yürütmekte,
  • Birimler esnek çalışma sistemi içerisinde konularında uzmanlaşmakta, kendilerini sürekli yenilemekte,
  • Kurumsal anlayış ve profesyonel kadrosu ile gerçekleştirilen çalışmaları destek birimleriyle kolaylaştırmakta,
  • İlgili çalışmaların etkin yürütülmesi amacıyla geliştirdiği veri tabanları bulunmakta,
  • Profesyonel duyuru sistemine entegre edilen veri tabanları, hedef kitlesine doğru bilginin zamanında ulaşmasını sağlamakta,
  • Üniversite’de tüm bölüm ve merkezlerle işbirliği içerisinde çalışmakta, akademisyen ve araştırmacılara duyuru sistemi ile ulaşmakta,
  • Faaliyetlerini, web tabanlı proje yönetim ve raporlama sistemleri yoluyla profesyonelce yürütmekte,
  • Tüm faaliyet alanlarında, ekosistemde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar ile çalışmalarını geliştirdiği süreçlerle etkin şekilde yürütmekte,
  • Ulusal ve uluslararası paydaşlar ile işbirliği ağları oluşturarak hızlı çözüm sağlayan “tek durak merkez” olarak bütüncül bir servis sağlamaktadır.